RSS

M-am ingrozit..Ministerul turismului loveste din nou

Wed, Apr 8, 2009

National

M-am ingrozit efectiv cand am citit “Programul anual de marketing si promovare si a Programul anual de dezvoltare a produselor turistice” elaborat de extraordinarul Minister al turismului. Mare atentie la ce reprezinta : Plan anual si Program anual! Si cititi! Mie imi arata ca o compunere de clasa a XI maxim a XII. Oare stiu cei din Minister cum arata un program de marketing?! Dar un program de dezvoltare?! Si in acelasi timp aprobarea din partea Guvernului Romaniei! Hai Romania! Acelasi lucru in format pdf il puteti da jos chiar de pe situl turismului sau il gasiti aici

HOTARARE nr. 314 din 18 martie 2009
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice
EMITENT: GUVERNUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 27 martie 2009;
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 23/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Se aproba Programul anual de marketing si promovare, prevazut in anexa nr. 1, si Programul anual de dezvoltare a produselor turistice, prevazut in anexa nr. 2.
ART. 2
Programele prevazute la art. 1 se finanteaza din bugetul Ministerului Turismului, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie pentru anul 2009, prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009.
ART. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucuresti, 18 martie 2009.
Nr. 314.
ANEXA 1
PROGRAMUL ANUAL
de marketing si promovare
ART. 1
Programul anual de marketing si promovare urmareste promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din Romania pe piata interna si pe principalele piete turistice din strainatate.
ART. 2
Programul anual de marketing si promovare urmareste realizarea urmatoarelor activitati:
a) studii de marketing;
b) marketing prin internet si alte mijloace electronice, incluzand realizarea si administrarea unui portal de informatii de turism, pe baze concurentiale, cu suportarea integrala a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum si alte activitati de marketing si promovare prin internet si alte mijloace electronice;
c) participarea la manifestari expozitionale de turism in tara si in strainatate
Participarea Ministerului Turismului la manifestarile expozitionale se realizeaza pe piete de interes, prin organizarea de pavilioane nationale, standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe baza de lista aprobata prin ordin al ministrului turismului.
Societatile comerciale cu activitate de turism, asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale, alte entitati cu activitate cu impact in domeniul turismului pot participa gratuit sau in urma achitarii unei taxe la manifestarile expozitionale, in pavilioanele nationale, standurile specializate sau miniexpozitiile la care participa in tara si in strainatate Ministerul Turismului.
Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului turismului, in functie de fiecare manifestare expozitionala in parte, iar valoarea insumata, colectata de la toti participantii, nu va putea depasi 10% din totalul devizului general al actiunii.
Pentru participarea la manifestarile expozitionale se finanteaza integral urmatoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea incadrarii in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie:
- cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, inchirierea, construirea, amenajarea spatiului expozitional;
- cheltuieli ocazionate de activitati de marketing specifice participarii la manifestarea expozitionala respectiva;
- cheltuieli cu publicitatea in perioada premergatoare manifestarilor expozitionale, precum si in perioada de desfasurare a acestora;
- cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna pentru reprezentanti ai mass-mediei;
- cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna sau onorarii pentru formatii artistice, mesteri populari, membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, lideri ori creatori de opinie cu rol in desfasurarea manifestarii expozitionale respective;
- cheltuieli de administrare si intretinere pentru utilitati, consumabile etc.;
- cheltuieli generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale;
- cheltuielile de reprezentare si de protocol;
- cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare si promovare cu caracter general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile respective;
- cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seara romaneasca, receptie, conferinta de presa si altele similare, cu rol in sporirea atractivitatii standului;
- cheltuieli pentru inchirierea aparaturii specifice, necesara derularii programelor artistice sau altor activitati organizate cu ocazia manifestarii expozitionale;
- alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a manifestarii expozitionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Cheltuielile de reprezentare si protocol se realizeaza pentru oferirea unor tratatii in limita echivalentului in lei al sumei de 1.500 euro pentru fiecare actiune. Cheltuielile se refera la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktail, apa minerala, bauturi racoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetarie si altele asemenea. Bauturile alcoolice se achizitioneaza numai in cazul organizarii de cocktailuri.
Ministerul Turismului poate efectua atat majorari sau diminuari ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expozitionala, cat si modificarea sau completarea listei cu alte manifestari de interes pentru promovarea turismului romanesc, in limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu aceasta destinatie;
d) organizarea de vizite educationale si de informare, in tara, pentru reprezentanti ai mass-mediei, touroperatori, reprezentanti ai societatilor comerciale cu activitati in turism din tara si din strainatate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate in turism, ai administratiei publice centrale si locale, alti lideri de opinie, specialisti in turism din tara si din strainatate etc.
Pentru vizitele educationale si de informare se finanteaza integral urmatoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea incadrarii in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie: cazare, masa si transport pentru invitati si pentru ghid sau pentru insotitor de grup, ghid sau insotitor de grup pe teritoriul Romaniei, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere si de filmare, precum si alte cheltuieli necesare desfasurarii in conditii optime a vizitelor;
e) organizarea de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara si in strainatate, ori participarea in calitate de coorganizator
Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara si in strainatate, ori participarea in calitate de coorganizator se pot utiliza pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: cazare, masa, transport pentru participanti, inchiriere de sali si aparatura specifica, onorariu pentru formatii artistice prezente in cadrul evenimentului, precum si inchirierea aparaturii specifice, servicii de rent-a-car pentru participanti, tiparirea si transmiterea de invitatii, realizarea de diplome si trofee, protocol, productie materiale publicitare specifice, publicitate inainte si in perioada evenimentului, de tipul: productie si difuzare de clipuri tv si spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizarea de CD/DVD cu participantii si principalele produse turistice prezentate etc.
Pentru evenimentele la care Ministerul Turismului participa in calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare si protocol se realizeaza pentru oferirea unor tratatii in limita stabilita de ordonatorul de credite pentru fiecare actiune. Cheltuielile se refera la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktail, apa minerala, bauturi racoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetarie si altele asemenea. Bauturile alcoolice se achizitioneaza numai in cazul organizarii de cocktailuri;
f) activitati de promovare si publicitate prin intermediul companiilor aeriene care opereaza zboruri catre destinatii din Romania si prin intermediul principalelor aeroporturi din Romania si din strainatate pe care opereaza curse internationale catre Romania, constand in insertii publicitare in materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzarea de clipuri tv promotionale si filme publicitare de turism in aeroporturi si in aeronave, precum si alte tipuri de activitati de promovare si publicitate, in colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;
g) activitati de promovare prin intermediul insertiilor publicitare in cataloagele turistice realizate de touroperatori, societati comerciale cu activitate de turism, asociatii profesionale, patronale si organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritati ale administratiei publice locale si centrale, alte entitati cu activitate cu impact in domeniul turismului, care promoveaza pe pietele-tinta de interes destinatia turistica Romania, produse turistice si pachete de servicii turistice cu locul de desfasurare in Romania;
h) achizitionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre Romania, harti, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, carti cu specific de turism etc.;
i) activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune si radio care realizeaza emisiuni de turism ori alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc
Fondurile bugetare repartizate anual acestor activitati se pot utiliza pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: costuri de realizare a emisiunilor, difuzarea de clipuri tv in cadrul emisiunii etc.;
j) actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti
Fondurile bugetare repartizate anual acestor activitati se pot utiliza pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: insertii publicitare in presa, in pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor in tara si in strainatate, publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass-media interna si internationala, pe pietele-tinta, activitati de marketing direct etc.;
k) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, ghiduri si harti turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promotionale si de protocol in tara si in strainatate etc.
ANEXA 2
PROGRAMUL ANUAL
de dezvoltare a produselor turistice
ART. 1
Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmareste sustinerea turismului intern in vederea imbunatatirii circulatiei turistice in paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural.
ART. 2
Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmareste realizarea urmatoarelor obiective si activitati:
a) constituirea de parteneriate pentru elaborarea cadrului strategic de urbanism la nivel national pentru dezvoltarea turismului, incluzand crearea unui sistem institutionalizat de colaborare intre specialistii din turism si urbanism, participarea la aprobarea si promovarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a VIII-a, zone cu resurse turistice, in randul specialistilor si al autoritatilor publice locale, si metodologiei pentru analiza potentialului turistic al teritoriului
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, servicii de organizare de seminarii nationale si internationale, servicii de tiparire de brosuri, servicii de agentii de turism;
b) imbunatatirea calitatii programelor de formare profesionala a personalului pentru sectorul turism, hoteluri si restaurante, prin:
- organizarea de seminarii, pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din statiunile balneare, statiunile montane (in vederea organizarii Festivalului Olimpic European si a altor evenimente internationale) si din centrele de informare turistica;
- editarea unor brosuri in vederea diseminarii informatiilor necesare desfasurarii cu eficacitate si eficienta a activitatilor, de catre angajatii care lucreaza in centrele de informare turistica din Romania;
- organizarea unui concurs de proiecte cu tema “Formatori de excelenta”, in scopul informarii adecvate a consumatorilor si al facilitarii/optimizarii deciziei acestora de achizitionare a programelor de formare;
- implementarea unui sistem national de evaluare si dezvoltare a personalului si a abilitatilor manageriale ale personalului din unitatile de turism;
- verificarea si actualizarea legislatiei din domeniu.
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii de tiparire de brosuri, servicii de consultanta nationala si internationala privind formarea si evaluarea profesionala;
c) imbunatatirea calitatii serviciilor turistice din Romania prin:
- realizarea si implementarea unui model de bune practici in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor hoteliere;
- introducerea unor specializari pentru domeniul hotelier, luandu-se in considerare experienta tarilor care deja au implementat astfel de specializari cu mult succes (de exemplu, hotel specializat pe tenis, hotel specializat pe sanatate, hotel specializat pe welness etc.);
- implementarea programului “Steagul Albastru - Blue Flag”, pentru imbunatatirea calitatii plajelor si porturilor din Romania.
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii de tiparire de brosuri;
d) dezvoltarea unor forme, produse si destinatii turistice importante pentru Romania, prin: vizite de scurta durata in Bucuresti, croaziere pe Dunare si in Delta Dunarii, turism montan (drumetii montane si sporturi de iarna), turism balnear, turism de litoral, turism cultural
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii:
- servicii de cercetare si de consultanta nationala si internationala privind turismul montan, precum si turismul balnear din Romania, elaborarea de strategii sectoriale (turismul balnear);
- servicii de studii de piata pe plan national si international privind: turismul montan - sporturi de iarna si turismul balnear;
- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale privind formele de turism mentionate;
- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;
- servicii de tiparire de brosuri pentru produsele turistice: sfarsit de saptamana in Bucuresti, croaziere pe Dunare, turism montan/drumetii, turism pe litoral si turism cultural;
e) organizarea de parteneriate internationale cu rol in cresterea vizibilitatii destinatiilor turistice din Romania, incluzand:
- proiectul comun cu Comisia Europeana - EDEN - “Destinatii europene de excelenta”;
- proiecte de dezvoltare a turismului in colaborare cu organizatii/organisme internationale: Organizatia pentru Cooperare Economica (OECD), Organizatia pentru Dezvoltare Industriala a Natiunilor Unite (UNIDO), Comisia Europeana, Consiliul Europei - coridor cultural in sud-estul Europei privind rute ale vinului si evenimente (festivaluri) culturale -, Comisia Europeana pentru Turism;
- actualizarea site-ului www.visiteurope.com in ceea ce priveste destinatiile turistice din Romania - site-ul este gestionat de Comisia Europeana pentru Turism;
- exercitarea presedintiei in exercitiu de catre Romania, in domeniul turismului, in cadrul Initiativei Central-Europene (ICE);
- dezvoltarea si promovarea zonei turistice Marea Neagra in cadrul OCEMN - Organizatia pentru Cooperare Economica la Marea Neagra;
- organizarea in parteneriat cu Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) a unor seminarii privind managementul prevenirii situatiilor de criza si dezvoltarea turismului in situatii de criza, precum si asistenta din partea acestei organizatii, in vederea armonizarii cadrului legislativ din domeniul turismului, plata servicii sol in Romania;
- realizarea de materiale de promovare turistica - ghidul parcurilor nationale si naturale din Romania, cu accent pe partea turistica, inclusiv postarea pe internet;
- depunerea candidaturii Romaniei la Comisia Regionala a Organizatiei Mondiale a Turismului pentru Europa (2009) in vederea organizarii in 2010, la Bucuresti, a reuniunii Comisiei Regionale a Organizatiei Mondiale a Turismului pentru Europa;
- organizarea unei conferinte si elaborarea de materiale de promovare privind traseele de ciclism in statele membre ale Asociatiei de promovare a turismului “Die Donau”, respectiv croaziere pe Dunare si Adunarea generala “Die Donau”;
- realizarea de parteneriate in cadrul relatiilor bilaterale cu diverse state ale Uniunii Europene, in vederea elaborarii unor proiecte referitoare la dezvoltarea turismului montan atat in sezonul de iarna, cat si in cel de vara, a turismului cultural, dar si a altor forme de turism;
- comisii mixte sau intalniri bilaterale in Romania, cu autoritatile nationale de turism din alte tari;
- editarea brosurii de promovare comune Romania - Ungaria privind statiunile balneare din cele doua tari.
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii si produse: servicii de organizare de seminarii cu participare nationala si internationala, vizite de documentare, produse informative si de promovare comune cu alte tari, servicii de agentii de presa/conferinte de presa, servicii de publicitate si de comercializare, servicii de tiparire de brosuri, servicii de traducere, servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism etc.;
f) restructurarea sistemului informational in domeniul turismului, incluzand extinderea softului existent pentru includerea activitatilor de promovare, dezvoltare si autorizare, realizarea si administrarea bazei de date privind structurile de primire cu functiuni de cazare, elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si
ale agentiilor de turism din Romania pe suport hartie si magnetic, demararea procedurilor de implementare a Contului Satelit in Turism si elaborarea ghidului investitorului in turism si al fondurilor comunitare
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii si produse:
- crearea si implementarea sistemului de software pentru autorizarea on-line;
- dezvoltarea sistemului de software pentru toata activitatea de autorizare in domeniul turismului;
- crearea si implementarea sistemului de software pentru reteaua de centre de informare turistica din Romania;
- crearea si dezvoltarea sistemului de software pentru sustinerea activitatii de promovare si dezvoltare;
- studii de fezabilitate pentru centre de informare turistica care sunt finantate prin fonduri structurale;
- servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta pentru crearea Contului Satelit in Turism;
- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale pe teme de informare turistica;
- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;
- servicii de tiparire de brosuri;
- servicii de realizare de CD-uri si DVD-uri;
- servicii de traducere etc.;
g) actiuni de dezvoltare durabila a turismului, incluzand: elaborarea si finalizarea strategiei de ecoturism in arii protejate, actiuni de constientizare a importantei dezvoltarii durabile a turismului, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice din Romania, reducerea poluarii produse in industria turistica, preluarea conceptului de “eticheta ecologica” in sistemul hotelier din Romania
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii:
- servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta nationala si internationala privind elaborarea si finalizarea strategiei de ecoturism si actualizarea sistemului legislativ de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, in conformitate cu standardele internationale;
- servicii de organizare de seminarii nationale si internationale, incluzand seminarii de constientizare pe plan national si seminarii cu participare internationala, cu urmatoarele obiective: elaborarea strategiei de ecoturism, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice, reducerea poluarii in domeniul turismului, “eticheta ecologica”;
h) servicii de consultanta pentru perfectionarea cadrului legal si institutional in conformitate cu bunele practici la nivelul Uniunii Europene
Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, urmatoarele categorii de servicii:
- servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism;
- servicii de tiparire de brosuri;
- servicii de traducere etc.;
i) realizarea de achizitii de materiale documentare: ghiduri si alte materiale de prezentare despre Romania, studii, lucrari de specialitate, buletine statistice, carti de specialitate editate in Romania si pe plan international
Achizitionarea materialelor documentare se va realiza prin cumparare directa de la diversi furnizori, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice;
j) derularea programelor de investitii in parteneriat public/public, dintre Ministerul Turismului si autoritatile publice locale la nivel de judet sau de unitate administrativ-teritoriala;
k) studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice de executie, alte studii de specialitate si alocare de fonduri pentru investitii in infrastructura turismului, in parteneriat cu autoritatile publice locale:
- sumele de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de turism ai caror beneficiari sunt autoritatile administratiei publice locale se aloca prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului catre bugetele locale, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie;
- sumele alocate prin transfer catre autoritatile publice locale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului;
l) elaborarea legislatiei in domeniu prin: emiterea unui ordin comun al Ministerului Turismului si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru aprobarea metodologiei privind analiza potentialului turistic al teritoriului prevazut la art. 9 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a VIII-a, zone cu resurse turistice; actualizarea si finalizarea legislatiei privind domeniul schiabil.

, , , , ,

1 Comentarii pentru acest post

 1. Sufana Constantin Says:

  Stimate Domnule Predescu,

  Impartasec parerea dumneavostra cu privire la acest planuri anuale elaborate de Ministerul Turismului, la fel ca si masterplanul care tine loc de Strategia Turismului, totul parca facut de ochii lumii, nimic concret. Ei uita sa aminteasca masurile necesare pentru implementarea acestor “PLANURI”, incepand de la schimbarea legislatiei pana la controlul financiar al proiectelor. Ei nu fac o analiza in timp a ceea ce au realizat, nu exista asa ceva am intrebat la minister, minister care are peste 200 de angajati fara biroul ministrului si secretari de stat…in fine…
  …am o rugaminte la Dumneavoastra momentan scriu lucrarea de diploma la o facultate de turism din Germania si as avea o serie de intrebari pentru Dumneavoastra:

  1. unde se varsa taxa hoteliera instituita de consiliul local?-ajunge la bucuresti sau ramane la judet ? (conform carei legi)
  2. ce taxe trebuie sa mai plateasc un Hotelier ? (conform carei legi)
  3. detineti date statistice mai recente (2008), referitoare la structura de cazare turistica din Romania.(cunosc insse)
  4.este Federatia Industriei Hoteliere din Romania singura organizatie de acest gen la nivel regional, cine va sustne interesele Dumneavoastra ale Hotelierilor?

  M-ar bucura daca ati putea sa imi raspundeti pe adresa de mail.

  Va multumesc anticipat pentru orice fel de raspuns.

  Cu Stima
  Constantin

Comenteaza si tu